Zawiadomienie o wszczęciu postępowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Gminy Nozdrzec

Opublikowano 7 października 2021, 09:58