Zasłużony dla Gminy Nozdrzec

Opublikowano 7 czerwca 2022, 08:01

Przewodniczący Kapituły „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” przypomina, że z dniem 15 czerwca 2022 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”. Zasady określa Uchwała Nr XV/152/2012 z 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu i Uchwała Nr X/128/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XV/152/2012 z 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu.

Uchwały oraz druki do wglądu i pobrania oraz w pok. nr 31, II piętro.

Uchwała Nr XV/152/2012 z 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu

Uchwała Nr X/128/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XV/152/2012 z 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu