Zaproszenie na szkolenie w ramach programu Czyste Powietrze

Opublikowano 10 grudnia 2021, 12:07

Urząd Gminy Nozdrzec informuje, że 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Nozdrzec na sali narad, zostanie przeprowadzone szkolenie w związku z realizacją programu „CZYSTE POWIETRZE”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych i fotowoltaikę.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.