Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Opublikowano 5 października 2020, 02:38

Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 października 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021″.

Termin zgłaszania wniosków: do 23 października 2020 r.

Projekt uchwały oraz druk formularza konsultacji, jest do odebrania w biurze rady (pokój nr 26, II piętro) oraz do pobrania:

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych

Projekt programu

Formularz konsultacji