Załóż tradycyjny sad z Fundacją AgriNatura

Opublikowano 11 października 2019, 10:54

Europa przykłada szczególną wagę do zachowania zasobów genetycznych rolniczej różnorodności biologicznej. W nowej polityce rolnej, której celem jest zrównoważone rolnictwo, za priorytetowe działania uznano ochronę, pomnażanie oraz użytkowanie rolniczych zasobów genetycznych. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że rolnicza różnorodność jest podstawą naszego wyżywienia, że powinnyśmy ją zachować co najmniej z trzech powodów: bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu dochodów rolników i strategicznych interesów poszczególnych państw. Ale przede wszystkim musimy ją zachować ze względu na odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.

Polska jest szczególnym przykładem kraju w Europie Środkowej, w którym dzięki rozdrobnionej gospodarce rolnej zachowały się w gospodarstwach tradycyjnych miejscowe formy roślin uprawnych i rodzime rasy zwierząt gospodarskich. Ponadto rolnictwo polskie i przyroda obszarów wiejskich utrzymały warunki, które umożliwiają ponowne wprowadzenie do gospodarstw wiejskich zagrożonych wyginięciem ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. W Polsce istnieją możliwości, by zasoby genetyczne, których chów i uprawa wymagają ekologicznych lub co najmniej zrównoważonych form gospodarowania, stały się jednym z ważnych elementów ekorozwoju obszarów wiejskich.

Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew, źródło: http://agrinatura.pl/nowa-polityka-rolna/

Gmina Nozdrzec poszukuje osób zainteresowanych założeniem sadu z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych (jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie). Minimalna wielkość działki pod planowany do założenia sad to 0,25 ha. Właściciel podpisując umowę z Fundają Agrinatura, jest zobowiązany do uczestnictwa w warsztacie dotyczącym pielęgnacji sadu; samodzielnego przygotowania terenu – w tym wykonania ogrodzenia sadu; posadzenia i pielęgnacji drzewek oraz wyrażenia zgody na monitoring w ciągu dwóch lat od nasadzenia. Fundacja zapewnia nieodpłatnie:

1. realizację warszatu;

2. wykonanie planu nasadzeń przez eksperta (w tym dobór gatunków i odmian);

3. dostarcza drzewka do jednego centralnego punktu odbioru na danym terenie.

Zainteresowanych założeniem sadu z tradycyjnymi odmianami drzew zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 14 października o godzinie 16.00 w Domu Strażaka w Izdebkach.

Udział w spotkaniu nie zobowiązuje do podpisania umowy.