XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 1 grudnia 2017, 08:50

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 6 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 października 2017 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
  6. Podjęcie uchwał i wniosków.
  7. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)