XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 21 października 2016, 12:09

Przewodniczący

Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 27 października 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z 29 września 2016 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  7. Podjęcie uchwał i wniosków.
  8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro.