XI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 22 września 2016, 11:57

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

 z a w i a d a m i a,

że w 29 września 2016 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 czerwca 2016 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2016 r.
  6. Podjęcie uchwał i wniosków.
  7. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro