Wyniki zawodów sportowo – pożarniczych w Izdebkach

Opublikowano 10 lipca 2017, 11:16

W dniu 9 lipca na stadionie sportowym Izdebkach odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. W zmaganiach wzięło udział 15 drużyn pożarniczych, w tym:

– 10 drużyn w grupie A – seniorów

– 4 drużyny MDP dziewcząt

– 1 drużyna MDP chłopców

Zawody rozgrywane były w konkurencjach:

–  sztafeta 400 m dla MDP,

– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla grupy A,

– rozwinięcie bojowe dla MDP,

– ćwiczenia bojowego dla grupy A.

Zmagania strażackie rozpoczęła zbiórka drużyn strażackich uczestniczących w zawodach i wspólny przemarsz na stadion. Po oficjalnym meldunku o gotowości drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych rozpoczęto rywalizację. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie na czele z bryg.  Krzysztofem Foltą oraz druhowie OSP z jednostek OSP z terenu gminy Dydnia.

Po zakończeniu rywalizacji sędzia główny zawodów przedstawił klasyfikację końcową, a Wójt oraz przewodniczący Rady Gminy Stanisław Potoczny, Prezes Zarządu Gminnego  ZOSP RP dh Marek Owsiany, Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Adam Toczek wręczyli kapitanom drużyn puchary i dyplomy. Wszystkie jednostki otrzymały nagrody ufundowane przez wójta gminy.

Klasyfikacja zawodów:

Grupa A seniorów:

I miejsce: OSP Izdebki

II miejsce: OSP Hłudno

III miejsce: OSP Rudawiec

Grupa MDP dziewcząt:

I miejsce: OSP Ryta Górka

II miejsce: OSP Nozdrzec

III miejsce: OSP Izdebki

IV miejsce: OSP Wara

Grupa MDP chłopców:

I miejsce: OSP Ryta Górka

 

FOTORELACJA