Wyniki naboru programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021!

Opublikowano 2 lutego 2021, 08:58

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu znalazł się wśród pięćdziesięciu beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty złożone w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 zostały ocenione najwyżej. W procesie naboru złożono 232 wnioski. Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu zajął wysokie 3. miejsce, zyskując 84 punkty.

Organizatorem programu Dom Kultury+ jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Realizacja projektu jest II etapowa. Pierwsza część zadania będzie miała na celu przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy identyfikującej zasoby oraz oddolne, samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Nozdrzec. Diagnoza ma służyć aktywnemu zaangażowaniu w działania różnych grup społecznych, co pozwoli na rozpoznanie nowych możliwości współpracy ze społecznością lokalną. Druga część zadania zakłada przeprowadzenie wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony do NCK plan ich realizacji.