Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Opublikowano 17 czerwca 2021, 01:36

Wojewoda Podkarpacki informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn.zm.), w lasach
wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu
5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej
Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju, w latach 2020–2024”.

Treść pisma w załączniku do pobrania (pdf)