Współwłasność gruntu – problem nie tylko dla Podatnika – jak zapłacić podatek?

Opublikowano 20 stycznia 2021, 09:00

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami naszych Podatników dotyczącymi kwestii opodatkowania nieruchomości stanowiących współwłasność i regulowania zobowiązań podatkowych na podstawie decyzji ustalających podatek dla współwłaścicieli, wyjaśniamy, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Decyzje są wystawiane na całą nieruchomość objętą współwłasnością i dostarczane każdemu współwłaścicielowi.

Zgodnie z kodeksem cywilnym organ podatkowy może żądać całości lub części świadczenia (uiszczenia należnego podatku) od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 kodeksu cywilnego).

Istota solidarności polega na tym, że każdy z dłużników jest zobowiązany wobec wierzyciela do spełnienia całego świadczenia, tak jakby był jedynym dłużnikiem. Wierzyciel może zaś – według swego wyboru – żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Wierzyciel jest jednak zobowiązany przyjąć świadczenie od któregokolwiek z dłużników nawet wtedy, gdy zażądał spełnienia świadczenia od innego dłużnika.

Kwitariusz przychodowy do pobierania należności za zobowiązanie pieniężne nie zawiera zaległości podatkowych (podatek pobierany przez inkasenta/sołtysa).

Nakazy płatnicze przesyłane do podatników na początku roku zawierają stan konta podatkowego tj. podatek do zapłacenia na dany rok podatkowy, zaległość/nadpłatę.

W celu sprawdzenia swojego stanu konta podatkowego i ewentualnych zaległości podatkowych, pytań proszę o skontaktowanie się w siedzibie Urzędu Gminy, w pok. Nr 6 w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30. środa: 7.30 – 16.30. piątek: 7.30 – 14.30 (tel. 13 4398020 wew. 26).