Wianki nad Sanem

Opublikowano 27 czerwca 2019, 10:42

My, Słowianie…

zorganizowaliśmy 23 czerwca br. imprezę plenerową „Wianki nad Sanem” w Siedliskach będącą interaktywną formą wypoczynku, tak odległą od rozrywek cyfrowych oraz komercji, która nas zalewa. Wydarzenie kulturalne związane było ściśle z tradycją naszych słowiańskich przodków. Dzięki grupie odtwórstwa historycznego ze Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera ze Stobiernej k. Dębicy mieliśmy okazję poznać dawne obrzędy i rzemiosła, takie jak: garncarstwo, odlewnictwo, łucznictwo i smaki kuchni słowiańskiej. Warsztatom towarzyszyły opowieści snute przy pieczonych na ogniu podpłomykach, przy skrzypiącym kole garncarskim, przy wiciu wianków czy skwierczących odlewach z cyny. Pokaz walk wojów słowiańskich zafascynował nie tylko najmłodszych, podobnie jak nauka strzelania i turniej łuczniczy, tańce słowiańskie i skoki przez ogień. Tę żywą lekcję historii zakończyliśmy barwnym korowodem z pochodniami i spławieniem wianków w nurcie Sanu.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura-Interwencje 2019 zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu.

Więcej zdjęć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury

Koordynator

Beata Piskorek