Ważne informacje z XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 4 listopada 2021, 03:17

W dniu 29 października, odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Poza podjęciem istotnych decyzji w ważnych sprawach dla funkcjonowania naszej społeczności, udzielone zostały również informacje na temat aktualnie realizowanych działań inwestycyjnych w ciągu dróg powiatowych, znajdujących się w granicach Gminy Nozdrzec. Radnym oraz mieszkańcom gminy przedstawiono plany inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową, których realizacji powinna rozpocząć się już w 2022 roku.

Informacje te przedstawił Wicestarosta Brzozowski- p. Jacek Adamski, który w ramach swojej funkcji nadzoruje w szczególności działania jednostki organizacyjnej, pełniącej rolę zarządcy dróg powiatowych- tym samym odpowiada za rozwój sieci drogowej i infrastruktury towarzyszącej.

Jeszcze końcem stycznia 2020 roku zostały zapowiedziane prace w ciągu dróg powiatowych w m. Wara i Izdebki. Nie były to jedynie obietnice, ale szczegółowe plany, których realizacja ma swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach. Dzięki zdolności współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, a także umiejętnościom zarządczym, które pozwoliły wygospodarować odpowiednie środki w budżecie gminy przez co nasza Jednostka Samorządu Terytorialnego partycypuje w kosztach realizowanych zadań- możliwe jest wykonywanie inwestycji związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

W sprawie przyszłych działań Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski zapowiedział remont drogi powiatowej Wara- Brozów oraz Izdebki- Obarzym. W ciągu drogi powiatowej Wara- Brzozów powstaną liczne odcinki chodnika: w miejscowości Wara- 450 m., Izdebki- 700 m., Izdebki- Rudawiec- 350 m. Ponadto w Hłudnie oraz w Wesołej powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych, z wysepką oraz oświetleniem i przylegającymi odcinkami chodnika w sumie za ponad 600 tys. złotych.

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski zaznaczył, że gotowe są również projekty chodników dla miejscowości Hłudno, Wesoła oraz Wesoła- Ujazdy. Należy pamiętać, że na początku kadencji nie było ani jednego projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej. Podjęte działania projektowe oraz wykonanie obecnych inwestycji świadczy o gotowości Gminy Nozdrzec do finansowego partycypowania w inwestycjach, zwiększających poziom bezpieczeństwa na terenie gminy, a tym samym również na terenie powiatu brzozowskiego.

Dziękujemy Wicestaroście Brzozowskiemu Jacek Adamski za obecność na XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec oraz przekazanie tak istotnych informacji dla naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że na wzór informacji z 2020 również i te zapowiedziane ostatnio działania, zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych miesięcy.