Uwaga na barszcz Sosnowskiego

Opublikowano 26 czerwca 2018, 12:44

W związku z sygnałami od osób  zgłaszających problem związany z występowaniem barszczu Sosnowskiego, proszę o zapoznanie się z załączoną ulotką.

Wiele roślin wspomnianego wyżej gatunku porasta koryta rzek i cieków wodnych oraz ciągi dróg, a zawarte w nich szkodliwe substancje kumarynowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Świadczą o tym liczne przypadki dotkliwych poparzeń bądź zatruć, jakie miały miejsce zarówno w latach  ubiegłych, jak również w roku bieżącym. Sytuacjom takim sprzyja dużo częstszy kontakt ludzi ze środowiskiem przyrodniczym, jaki ma  miejsce w sezonie letnim.

Ulotka do pobrania – PDF