Uwaga- droga w Hłudnie zamknięta

Opublikowano 6 listopada 2023, 08:28

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w km 9+205 – 9+421 w miejscowości Hłudno w związku z wykonaniem zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi powiatowej. Droga będzie zamknięta od 6 do 8 listopada 2023 r.