Uroczyste otwarcie Klubu Senior + w Izdebkach Rudawcu

Opublikowano 23 lutego 2020, 03:38

Klub Seniora w Rudawcu został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 145 000 zł, z czego 37 064,00 zł to wkład własny Gminy. Środki te zostały wykorzystane na remont obiektu. Na wyposażenie zostały zakupione między innymi: stoły, krzesła, sofy, fotele,  ława, komody, regał, meble kuchenne, telewizor,  wieża, wyposażenie kuchni. Ponieważ planowane są między innymi warsztaty krawieckie, rzemiosła ludowego, kulinarne, zajęcia fitness i nordic walking zakupiono  zestawy do ćwiczeń (bieżnia, rowerek stacjonarny, kije do nordic walking, maty do ćwiczeń), maszyna do szycia, zestawy do haftowania, sztaluga i różne gry. Wyremontowane pomieszczenia wzbudziły zachwyt wśród seniorów, którzy bardzo cieszyli się z tego, że oddano do ich użytku miejsce do spotkań, integracji, wspólnego odpoczynku oraz do realizacji swoich planów.

Uroczystość otwarcia Klubu Seniora rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Posła na sejm RP Piotra Uruskiego, dyrektora biura poselskiego posła Adama Śnieżka Andrzeja Wronę, Wicestarostę Powiatu Brzozowskiego Jacka Adamskiego, Wiesława Marchla– dyrektora – członka Zarządu Powiatu w Brzozowie, Wójta Stanisława Żelaznowskiego, Przewodniczącego Rady Adriana Skubisza, ks. Proboszcza parafii w Izdebkach Józefa Kasperkiewicza oraz Dominika Oleszko. Ks. Józef Kasperkiewicz dokonał poświęcenia pomieszczeń Klubu. Przybyli goście mieli szansę obejrzeć efekt końcowy prac wykonanych wewnątrz Klubu. Następnie wszyscy przenieśli się do sali Domu Strażaka, gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Izdebkach.

W uroczystości udział wzięli Poseł na sejm RP Piotr Uruski, dyrektor biura poselskiego Posła Adama Śnieżka Andrzej Wrona, Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, dyrektor – członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, Wójt Stanisław Żelaznowski, Radny Rady Powiatu Zdzisław Gładysz, ks. Proboszcz parafii w Izdebkach Józef Kasperkiewicz, Prezes  Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Danuta Gwizdała, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, Przewodniczący Rady Adrian Skubisz, Radni Rady Gminy Nozdrzec, Zastępca Kierownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Agnieszka Ślęzak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Izdebkach Agnieszka Woś, Krystyna Żelaznowska oraz Barbara Ankowska,  kierownik GOPS w Nozdrzcu Dariusz Sawczak, kierownik ŚDS w Izdebkach Katarzyna Dyrda, kierownik Klubu senior + w Jabłonce Zyta Sokołowska, kierownik posterunku policji w Nozdrzcu Paweł Skubisz,  Prezesi Straży Pożarnej  Tomasz Wydrzyński i Wiesław Mistecki, Franciszek Oleszko, Dominik, Oleszko, Sołtys Rudawca Wiesław Dytko oraz członkowie Rady Sołeckiej, Przewodniczące Koła Gospodyń Wiejskich Danuta Czaja i Mieczysława Wojdanowska, członkowie Klubu Seniora. Zaproszeni goście obdarowali klubowiczów wspaniałymi prezentami – expresem do kawy, książkami, albumami.

Mamy nadzieję, że Seniorzy chętnie będą korzystać z przygotowanej oferty zajęć i aktywnie będą uczestniczyć w działalności Klubu.

 

 

Zdjęcia: archiwum własne oraz dzięki uprzejmości rbr.info.pl