„Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” – zaproszenie do udziału w projekcie

Opublikowano 4 czerwca 2019, 01:27

Podkarpacka  Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle  w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt   pn. „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5. Więcej informacji na stronie PAKD