Tradycyjne dożynki w Warze

Opublikowano 12 sierpnia 2021, 12:28

Zapraszamy do udziału w oddolnej inicjatywie realizowanej zgodnie z projektem pn. Prom Do Kultury, finansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Plon niesiemy Plon (nazwa własna inicjatywy) ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności dawnych tradycji związanych z obchodzeniem zakończenia żniw. Inicjatywa to również ukłon w stronę rolników i podziękowanie za ich ciężką pracę.

Działania przygotowane przez grupę nieformalną- autorów oddolnej inicjatywy, obejmowały dwa etapy. Pierwszym z nich były warsztaty robienia wieńców dożynkowych zgodnie z tradycją ziemi krośnieńskiej. Drugim etapem realizowanej inicjatywy są dożynki. Odbędą się zgodnie ze staropolską tradycją, z udziałem zespołu obrzędowego, który przybliży nam dawne zwyczaje oraz tradycje związane z wyżynkami.

Na niezwykle atrakcyjne widowisko zapraszamy już w najbliższą niedzielę (15 sierpnia, godz. 15:00) do Wary, na plac koło Domu Strażaka.