Szukamy spadkobierców

Opublikowano 14 czerwca 2017, 10:59

Poszukujemy spadkobierców po:

Stanisławie i Władysławie Tomońskich – zamieszkiwali w Warze

Weronice i Wojciechu Bułdak zamieszkiwali w Wesołej

Wiktorii Toczek – zamieszkiwała w Nozdrzcu

Agacie Żebrak – zamieszkiwała w Wesołej

Stanisławie Kosztyła – zamieszkiwał w Wesołej

Janie i Zofii Smaroń – zamieszkiwali w Wesołej

Tekli Biegaj – zamieszkiwała w Wesołej

Wojciechu i Antoninie Czenczek – zamieszkiwali w Wesołej

Oldze Czenczek – zamieszkiwała w Wesołej

Piotrze Winiarskim zamieszkiwał w Wesołej

Zofii Pomykała – zamieszkiwała w Wesołej

Antoni i Stanisławie Czenczek – zamieszkiwali w Wesołej

Tadeuszu Bator – zamieszkiwał w Wesołej

Marii Kłak – zamieszkiwała w Wesołej

Tadeuszu Bator – zamieszkiwał w Wesołej

Franciszku Hus – zamieszkiwał w Wesołej

Kazimierzu Hus – zamieszkiwał w Wesołej

Informację należy składać w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pokój nr 23, II piętro lub telefonicznie pod nr 13 43 98 020 wew. 30

Sprawy prowadzi Małgorzata Szewczyk