Szkolenie e-learningowe dla właścicieli lasów prywatnych

Opublikowano 30 lipca 2020, 09:51
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe, kierowane do właścicieli lasów prywatnych:
„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”
Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej http://www.cdrkursy.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.