Szkolenia komputerowe ECDL

Opublikowano 10 października 2017, 11:49

Do 13 października br. Podkarpacka Iza Gospodarcza prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenia komputerowe ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.
Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50+. Osoby te bez względu na posiadany poziom wykształcenia mogą zgłaszać się na kursy. Natomiast osoby w wieku od 25 do 49 roku życia, aby wziąć udział w projekcie muszą mieć maksymalnie średnie wykształcenie.

SZCZEGÓŁY WSPARCIA:
GRUPA DOCELOWA: osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji komputerowych, które spełniają poniższe kryteria:

· są w wieku 25 lat i więcej,
· posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat) lub posiadają wyższe wykształcenie (dotyczy osób w wieku 50+),
· uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DO WYBORU:
I. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (130H):
1. Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.
2. Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.
3. Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.
4. Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.
5. Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.
6. Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.
II. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20 (130H):
1. Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 15 godz.,
2. ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 15 godz.,
3. ECDL IT Security (S3) – 15 godz.,
4. ECDL CAD (S8) – 60 godz.,
5. ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 15 godz.
Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.

Udział w kursie umożliwia zdobycie międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Szkolenia w ramach I edycji będą się odbywać od października 2017 r. do stycznia 2018r. Zorganizowane zostaną w dogodnych dla uczestników godzinach i miejscu.
W najbliższym czasie planowane są kolejne nabory do projektu. Dokumenty rekrutacyjne oraz niezbędne informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl