SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY

Opublikowano 29 marca 2019, 07:54

Szukasz pracy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zdobyć doświadczenie zawodowe lub zmienić pracę?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY!

Jeśli jesteś:

 • kobietą powyżej 29 roku życia
 • mieszkasz na terenie woj. podkarpackiego
 • osobą niepracującą w tym osobą bezrobotną zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w urzędzie pracy, lub bierną zawodowo, zgłoś się do nas już dziś!

Oferujemy:

 • 5-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł na miesiąc)
 • szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)- doradztwo zawodowe
 • konsultacje z psychologiem
 • pośrednictwo pracy
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

tel. 570-953-749
e-mail: superwoman.na.rynku.pracy@gmail.com