Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

Opublikowano 31 marca 2021, 11:09

Gmina Nozdrzec otrzyma wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 450 000,00 złotych, na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Magierka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”.

Do zerwania mostu doszło podczas ubiegłorocznej powodzi. Kilkudziesięcioletni most, budowany w czynie społecznym przez mieszkańców Wary, zaledwie w kilka sekund poddał się siłom natury i został porwany przez wielką wodę. Doprowadziło to do trudnej sytuacji mieszkańców oraz rolników, którzy użytkowali przeprawę w celu realizacji podstawowych potrzeb. Niezwłocznie przystąpiono do prac, których wykonanie pozwoliło na budowę prowizorycznego łącznika dla poszkodowanych mieszkańców.

Przyznane środki pozwolą przywrócić most do stanu sprzed powodzi. Realizacja zadania jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa życia i zdrowia dla użytkowników mostu oraz mieszkańców zamieszkujących drugi brzeg rzeki. Podjęte działania pozwolą również zapewnić odpowiednią jakość funkcjonowania przeprawy.