Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w związku budową gazociągu Wronów – Rozwadów – Strachocina

Opublikowano 15 maja 2024, 08:51

GAZ SYSTEM S. A. zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać planowana trasa gazociągu na spotkanie, które odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w Domu Strażaka w Izdebkach (świetlica OSP) w godzinach od 12.00 do 17.00.

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu relacji Wronów – Rozwadów – Strachocina:

  • prezentacja projektowanej trasy, zakresu i harmonogramu inwestycji;
  • informacje na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji, procedury wypłaty odszkodowań.

Konsultacje będą prowadzone indywidualnie. Uczestnicy będą obsługiwani według kolejności przybycia. Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie:
https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwestycje/korytarz-centrum-wschod/wronow-rozwadow-strachocina.html

Plakat informacyjny oraz informacja o ochronie danych osobowych do pobrania

Poglądowa mapka z rekomendowanym przebiegiem trasy projektowanego gazociągu na terenie gminy Nozdrzec,

Lista numerów nieruchomości, które znajdują się w obszarze pasa budowlano-montażowego planowanej inwestycji.