Sadzimy rośliny miododajne

Opublikowano 16 listopada 2023, 08:36

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.
Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.
Gmina Nozdrzec również w tym roku wzięła udział w sadzeniu drzewek oraz krzewów miododajnych. W ramach działania w dniach 28-30 października 2023 r. na terenie Gminy Nozdrzec posadzonych zostało 30 sztuk sadzonek drzew oraz 20 sztuk sadzonek krzewów miododajnych. Nasze środowisko wymaga ciągłej troski, a sadzenie roślin miododajnych jest jednym z jej przejawów. Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska naturalnego jest coraz większa, jednak wymaga ciągłego pogłębiania. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych odbywa się zwykle przy udziale mieszkańców gmin w ramach tak zwanego „czynu społecznego”. W sadzeniu drzew i krzewów uczestniczą nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, pracownicy oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach. Wydarzenie to staje się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody, co bardzo zapada w pamięć i stanowi najlepszy rodzaj edukacji – przez działanie.