Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w gminie Nozdrzec

Opublikowano 15 kwietnia 2024, 03:13

Od lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Nozdrzec działa Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy Nozdrzec aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu ułatwia mieszkańcom korzystanie z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

Z przyjemnością informujemy, że na terenie gminy Nozdrzec dotychczas złożone zostały 263 wnioski. Podpisano 190 umów, a całkowicie zrealizowane zostało 84 wnioski na kwotę 1 856 673,43 zł. Na różnych etapach realizacji jest 127 wniosków o wartości 3 359 087,47 zł.

Poniżej do pobrania zestawienie danych gmin z całego Województwa Podkarpackiego: