Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Opublikowano 2 lipca 2021, 01:38

Informujemy, że od lipca br. w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Prosi się zainteresowanych o kontakt telefoniczny, celem umówienie się z pracownikiem. Numer telefonu 13 4398020, wewn. 30

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy Nozdrzec aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Nozdrzec. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Do wypełnienia wniosku niezbędne są:

  1. E-mail,
  2. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
  3. Numer księgi wieczystej,
  4. Numer ewidencyjny działki,
  5. Rok pozwolenia na budowę,
  6. Pesel współmałżonka.