Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła

Opublikowano 29 kwietnia 2022, 12:53

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich

Już od lutego 2022 r. mieszkańcy Wesołej korzystają z nowej sieci wodociągowej. Wniosek na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 – 2020 został złożony w 2020 roku.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła to inwestycja, realizacja której pozwoliła spełnić oczekiwania społeczności lokalnej. W jej ramach wykonano 9,36 km sieci wodociągowej, powiększonej dodatkowo o przyłącza indywidualne, finansowane z budżetu Gminy Nozdrzec, co daje łącznie 11,46 km. Wykonane prace to roboty ziemne, prace montażowe przy sieci, kompleksowe działania przy studni S2, tj. jej przebudowa, czyszczenie, wykonanie nowego okablowania i zasilania elektrycznego pompy, przebudowa ogrodzenia, placu wokół niej i drogi dojazdowej oraz prace związane z unowocześnieniem urządzeń i hydroforni. Koszt inwestycji to 1 829 565,51 zł, z tego 928 700,00 zł to wsparcie otrzymane z PROW, a 900 865,51 zł środki z budżetu Gminy Nozdrzec. Dodatkowym wkładem samorządu jest to, że każde gospodarstwo domowe zostało wyposażone w nowy opomiarowany przyłącz bieżącej wody, której jakość uległa zdecydowanej poprawie. Powiększa to wartość zrealizowanej inwestycji do 2 110 950,86 zł.

Od początku funkcjonowania nowej sieci wodociągowej, zauważono ok. 40% spadek strat w wodzie, którego powodem była stara i nieszczelna sieć wodociągowa, co przekłada się również na mniejsze zużycie energii elektrycznej. Wyeliminowanie strat wody oraz mniejsze zapotrzebowanie na energię powoduje, że również gmina Nozdrzec dokłada swoją cegiełkę do ochrony środowiska, czego wymierne skutki powinni odczuć już nie tylko mieszkańcy naszej gminy.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła zrealizowana została dzięki operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020