Pomoc dla producentów rolnych

Opublikowano 29 września 2023, 02:25

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 r. szkody spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu w owocujących uprawach drzew owocowych, krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 5 do 20 października 2023 r. w przypadku drzew owocowych oraz od 6 do 20 października 2023 r. w przypadku krzewów owocowych i truskawek. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR.

Stawka pomocy wynosi 5 000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych oraz 2 500 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70%, spowodowane przez przymrozki wiosenne, huragan lub grad w 2023 r. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MRiRW oraz ARiMR.