Podsumowanie konferencji „Zdrowa gleba, bezpieczna żywność i ekonomiczne rolnictwo”

Opublikowano 5 kwietnia 2017, 01:29

„Zdrowa gleba, bezpieczna żywność i ekonomiczne rolnictwo” to temat konferencji która odbyła się 1 kwietnia br. w Wiejskim Domu Kultury Izdebkach. Organizatorem byli: Stowarzyszenie Ekosystem – Dziedzictwo Natury w partnerstwie z Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych, ProBiotics Polska Sp. z o. o. oraz Wójt Gminy Nozdrzec.

Prezentacje prowadzili:

Stanisław Kolbusz – prezes Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury nt. „Biologizacja: odnowa zdrowego życia. Polska koncepcja jednego zdrowia”,

Michał Morelowski – ProBiotics Polska Sp. z o.o. – „Stosowanie wyrobów probiotycznych
w gospodarstwie pasiecznym” oraz „Dom z mikroorganizmami w tle”,

Wojciech Sowiński – agronom, Podkarpackie Centrum Mikroorganizmów w Jasionce – „Wpływ naturalnych technologii na optymalne wykorzystanie przez rośliny glebowych składników pokarmowych”,

Sławomir Gacka – prezes Zarządu ProBiotics Polska Sp. z o. o., sekretarz Rady Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych – „Zdrowa gleba najlepszym środkiem ochrony roślin”,

Andrzej Mazur – zootechnik, Łódzkie Centrum Mikroorganizmów – Zastosowanie probiotycznych mikroorganizmów w chowie i hodowli zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy,

oraz Gabriela Duell – rodzinne gospodarstwo rolne we Wróbliku – „5 lat doświadczeń z probiotechnologią w chowie bydła mlecznego”.

Doświadczeniami ze współpracy z dostawcami mleka podzielił się prezes Zarządu OSM Jasienica Rosielna – Kazimierz Śnieżek.

W przerwie degustowano wyroby tradycyjne i regionalne swojskie wypieki, ciasta, sałatki przygotowane, jak zawsze z wielką starannością, przez panie z kół gospodyń.

Patronat medialny objął portal rbr.info.pl