Podkarpacka tęcza – zaproszenie do udziału w konkursie

Opublikowano 18 lutego 2020, 07:19

Zapraszamy do udziału w XX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Piękno Podkarpacia – 20 lat Podkarpackiej Tęczy” organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dynowie. Patronat nad konkursem sprawują m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski i Podkarpacki Kurator Oświaty. Konkurs jest ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Organizatorzy zapraszają do udziału w zmaganiach konkursowych wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klasy V, VI, VII, VIII). Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych:

kategoria plastyczna (dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe),

kategoria fotograficzna (dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe),

kategoria multimedialna (bez podziału na grupy wiekowe).

Opisane prace plastyczne, fotograficzne i multimedialne należy przesłać lub podać organizatorom do 16 marca 2020 r. (poniedziałek) – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia  wraz z zgodą rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w konkursie jest do pobrania ze strony www.zsz-dynow.net.

Dodatkowe informacje można uzyskać także za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor Halina Cygan, wicedyrektor Piotr Zdeb, Beata Irzyk, Piotr Cygan – telefonicznie 16 652 10 45 albo: dynowzsz@poczta.onet.pl lub zsz1dynow@poczta.onet.pl.