Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Opublikowano 30 września 2022, 12:14

Prosimy mieszkańców gminy Nozdrzec o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie się zgłosić po preparat. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia, będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Podkarpackiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych,
z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Nozdrzec.

Monitoring radiacyjny za pośrednictwem stron Polskiej Agencji Atomistyki: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna

Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w Gminie Nozdrzec dla mieszkańców poszczególnych sołectw

  • Dom Strażaka w Nozdrzcu, Nozdrzec 63,
  • Dom Strażaka w Hłudnie, Hłudno 198,
  • Dom Strażaka w Warze Wara 221,
  • Dom Strażaka w Izdebkach, Izdebki 383A,
  • Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, Izdebki 717A,
  • Dom Strażaka w Wesołej, Wesoła 55,
  • Dom Ludowy w Wesołej – Ujazdach, Wesoła 596,
  • Dom Strażaka w Siedliskach, Siedliska 80B,
  • Dom Strażaka w Hucie Poręby, Huta Poręby 30 B.

Sposób dawkowania preparatu:

Grupa ryzyka  Ilość stabilnego jodu  Liczba podawanych tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc12,5 mg jodu¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat25 mg jodu½ tabletka
Dzieci od 3 do 12 lat50 mg jodu1 tabletka
Osoby od 12 do 60 roku życia100 mg jodu2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku)100 mg jodu2 tabletki