Pierwsza sesja rady gminy

Opublikowano 16 listopada 2018, 07:44

Wójt Gminy Nozdrzec

działając na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy i rad powiatów,

z w o ł u j e

na dzień 19 listopada 2018 roku, godz. 16.00 pierwszą sesję Rady Gminy Nozdrzec,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. wydanie zaświadczeń o wyborze przez Gminną Komisję Wyborczą w Nozdrzcu,
  2. złożenie ślubowania przez radnych,
  3. wybór przewodniczącego rady,
  4. złożenie ślubowania przez wójta.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.