Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Moja Woda

Opublikowano 2 lipca 2020, 10:35

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu, Regulaminie naboru wniosków, dostępnymi pod adresem Wymagana dokumentacja.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione za pomocą Portalu Beneficjenta i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w Portalu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z Portalu.
 2. Po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu jako pozycja „PROGRAMY I KONKURSY” odnośnik „Formularze wniosków” lub pozycja menu „MOJA WODA” odnośnik „– Formularz wniosku –„. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” – dostępnej w Portalu Beneficjenta,
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

  w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Więcej informacji na stronie WFOSiGW