Oferta dzierżawy gruntów

Opublikowano 9 listopada 2020, 11:38

Szanowni Państwo,

Firma TRANS – KOP jest zainteresowana pozyskaniem gruntów na terenie waszej gminy pod inwestycje jaką jest budowa farmy fotowoltaicznej.

Ze względu na przepisy prawne i wytyczne z URE (Urząd Regulacji Energetyki ) oraz konieczność wpięcia instalacji do istniejącej linii elektroenergetycznej , grunty te powinny spełniać następujące warunki:

  • Powierzchnia – minimum 1 ha,
  • Energia – linia elektroenergetyczna SN w zasięgu wzroku,
  • Nachylenie – w kierunku południowym lub płaska,
  • Przyroda – niezalesiona i niezalewowa,
  • Klasa – bonitacja IV,V,VI,
  • Dojazd – dostęp do drogi publicznej.

W związku z rozwojem branży odnawialnych źródeł energii (OZE), proponujemy państwu długoterminową dzierżawę gruntów gminnych oraz prywatnych na korzystnych warunkach.

Kwota dzierżawy jaką proponujemy wynosi nie mniej niż 10 000 zł rocznie za każdy hektar zajęty pod instalację.

W celu uzyskania weryfikacji terenu wystarczy podać numer działki i nazwę miejscowości.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. +48 661 943 661, e-mail: handel@trans-kop.com