Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Nozdrzec

Opublikowano 19 grudnia 2018, 01:51

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Marek Owsiany – Prezes

Stanisław Sochacki – Wiceprezes

Mariusz Habrat – Wiceprezes

Adam Toczek – Komendant Gminny

Maciej Duda – Sekretarz

Stefan Pinderski – Skarbnik

Mariusz Dobosz – Członek Prezydium

Lesław Domaradzki – Członek

Artur Franasowicz – Członek

Stanisław Gładysz – Członek

Arkadiusz Helon – Członek

Bogusław Kosztyła – Członek

Przemysław Kosztyła – Członek

Wiesław Mistecki – Członek

Piotr Organ – Członek

Paweł Potoczny – Członek

Ryszard Potoczny – Członek

Lucjan Skubisz – Członek

Jacek Sowa – Członek

Waldemar Szurlej – Członek

Witold Toczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zygmunt Zawadzki – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Żebrak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej