Obowiązkowe szczepienie psów

Opublikowano 28 października 2020, 03:18

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, które ukończyły 3 miesiąc życia – powyższe wynika z art. 56 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity. Dz.U. z 2020 r. poz.1421).

Posiadacz zobowiązany jest zaszczepić psa w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.