Nowy model naliczania kosztów i wydatków egzekucyjnych

Opublikowano 9 marca 2021, 10:59

W związku ze zbliżającą się ratą płatności podatku informujemy o nowym modelu naliczania kosztów i wydatków egzekucyjnych, obowiązującym od 20 lutego 2021 r. Organ egzekucyjny (Naczelnik Urzędu Skarbowego) pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.

Symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia

Razem do zapłaty wierzycielowi       31,60 zł

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

dla wierzyciela                             31,60 zł (zaległy podatek i koszty upomnienia)

dla urzędu skarbowego              100,00 zł (opłata manipulacyjna)

dla urzędus karbowego                      3,16 zł (opłata egzekucyjna)

dla urzędu skarbowego                      34,00 zł (opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone za zwrotnym potwierdzenie odbioru)

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia: 168,76 zł.