Modernizacja w miejscowości Wesoła

Opublikowano 12 lutego 2020, 11:36

Urząd Gminy Nozdrzec informuje, że w oparciu o upoważnienie Starosty Brzozowskiego uprawnieni geodeci w miejscowości Wesoła podejmą czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Planowana modernizacja będzie jednym z poruszanych tematów na zebraniach wiejskich.

Terminy zebrań:

Sołectwo Wesoła: 1 marca, godz. 8.45.

Sołectwo Wesoła – Ujazdy, Ryta Górka: 1 marca, godz. 11.45.

Zebrania odbędą się w szkołach.