Modernizacja gruntów i budynków w Nozdrzcu

Opublikowano 29 października 2021, 01:30

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia o rozpoczęciu pomiarów terenowych, w związku z prowadzoną w miejscowości Nozdrzec modernizacją ewidencji gruntów i budynków na zlecenie Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Pomiarem zostaną objęte wszystkie budynki podlegające ewidencji.