List Prezesa KRUS do Rolników

Opublikowano 22 czerwca 2017, 06:53

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

o Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.

o Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny, a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.

o Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

o Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.

o Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.

o Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.

o Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie środki ochrony pracy.

o Uważajcie też na kleszcze, zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

o Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.

o Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.

o Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

Na zakończenie życzę Wam Rodzice – Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

Z poważaniem

Adam Sekściński

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego