Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030”

Opublikowano 31 lipca 2023, 08:33

Zapraszamy mieszkańców gmin i powiatów Interesariuszy Strategii, lokalnych partnerów społeczno – gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030.

Obszar geograficzny, którego dotyczy Strategia rozwoju ponadlokalnego tworzony jest przez gminy: Miasto i Gmina Dubiecko, Gmina Dynów, Gmina Nozdrzec, Gmina Krzywcza, Gmina Dydnia, Gmina Błażowa, Gmina Hyżne, Gmina Jawornik Polski oraz Miasto Dynów.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od 28.07.2023 r. do 05.09.2023 r. do godz. 24:00. Uwagi wynikające z procesu konsultacji zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do informacji publicznej na stronie: www.pogorzedynowskie.pl.

Szczegółowy plan i harmonogram konsultacji oraz dokumenty znajdziecie poniżej.