Konsultacje projektu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”

Opublikowano 23 lutego 2021, 02:12

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 253/4993/21 z dnia 16 lutego 2021 r. przyjął oraz poddał konsultacjom projekt programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

W związku z powyższym informuję o możliwości udziału w konsultacjach, które rozpoczęły się w dniu 19 lutego 2021 r. oraz zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 35 dni od dnia opublikowania informacji o konsultacjach.

Treść ww. projektu Programu wraz z dokumentami dotyczącymi trybu konsultacji dostępna jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.podkarpackie.pl => w zakładce Rolnictwo => PODKARPACKI NATURALNY WYPAS => PODKARPACKI NATURALNY WYPAS III – KONSULTACJE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego www.bip.podkarpackie.pl => w zakładce Urząd Marszałkowski => Sprawy do załatwienia => Rolnictwo i ochrona środowiska => PODKARPACKI NATURALNY WYPAS III – KONSULTACJE.

 

Z up. Zarządu Województwa Podkarpackiego

Zofia Kochan

Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem