Konkurs KOŁOSPIS

Opublikowano 1 czerwca 2021, 12:35

Zapraszamy do udziału w konkursie dla kół gospodyń wiejskich, ludowych zespołów pieśni i tańca i stowarzyszeń, których celem jest działalność na rzecz krzewienia kultury i tradycji lokalnej z województwa podkarpackiego.

Czas trwania: od 28.05. do 30.06.

Konkurs polega na zachęceniu jak największej liczby osób do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 poprzez wypełnienie formularza spisowego dostępnego na stronie: spis.gov.pl.

Zwycięzcy i uczestnicy z miejsc 2-5 otrzymają atrakcyjne nagrody i gadżety spisowe.

Kontakt dla zainteresowanych:

Mail: agnieszka.lipinska@eventline.pl

Tel. 608 007 907.

Regulamin konkursu