Komunikat

Opublikowano 12 stycznia 2017, 12:42

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się psów, które stwarzają zagrożenie dla ludzi, a w szczególności dla dzieci informuje się, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Natomiast zgodnie z art. 10a. powołanej na wstępie ustawy zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Za nieprzestrzeganie powyższych przepisów właściciel zwierzęcia zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń podlega karze grzywny do 250 złotych.