Komunikat w związku z likwidacją kursów PKS w Rzeszowie

Opublikowano 28 grudnia 2021, 10:55

W związku z informacją PKS w Rzeszowie o likwidacji od 1 stycznia 2022 roku kursów na linii Rzeszów- Hłudno, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski interweniował u Pana Piotra Klimczaka – Prezesa Zarządu PKS w Rzeszowie S.A. z prośbą o utrzymanie ww. linii. Pan Piotr Klimczak zobowiązał się przedstawić sytuację na posiedzeniu Zarządu PKS w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz poinformować o stanowisku Zarządu w sprawie dalszego utrzymania kursów na linii Rzeszów-Hłudno.