Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Opublikowano 15 lutego 2023, 04:20

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego osoby zajmujące się produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i sprzedające produkty pochodzące z własnego gospodarstwa powinny być zgłoszone do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i posiadać odpowiednio nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny. Należy zauważyć, że rejestracja zakładów oraz współpraca podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze z właściwymi terytorialnie organami jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Obecnie dopuszczalnymi formami działalności, w ramach których możliwa jest produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwach i wprowadzenie jej na rynek są:

  1. Sprzedaż bezpośrednia
  2. Rolniczy handel detaliczny
  3. Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Podstawowe informacje oraz wzory wniosków o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną umieszczone zostały do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzozowie pod adresem https://brzozowpiw.bip.gov.pl, a dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać w siedzibie Inspektoratu, 36-200 Brzozów ul. Witosa 4 oraz pod numerem telefonu 13 4341225 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500.