Komunikat dla klientów Urzędu Gminy Nozdrzec dotyczący wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Opublikowano 8 kwietnia 2020, 03:21

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Nozdrzec do odwołania Wójt Gminy Nozdrzec  zwraca się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Zmiany można dokonać drogą mailową – formularz do pobrania:

ugn@nozdrzec.pl, alfredascibor@nozdrzec.pl, dorotapomykala@nozdrzec.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 134398020 wew. 26

Prosimy o przesłanie na wyżej wymienione adresy email lub dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec  do 17 kwietnia 2020 r.

akcyza 2020 do pobrania