IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 21 grudnia 2018, 02:23

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

zawiadamia, że w 28 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z 12 grudnia br.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
  1. Podjęcie wniosków.
  2. Zakończenie.

 

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.